dr Rafał Szmytka

KONTAKT: rafal.szmytka@uj.edu.pl

 

Z wykształcenia jestem historykiem ale z wyboru niderlandystą. Po obronie rozprawy doktorskiej pt. Proces kształtowania się myśli politycznej w Niderlandach w drugiej połowie XVI wieku dołączyłem do zespołu Zakładu Antropologii Historycznej w roli asystenta.

Wcześniej, przez pięć lat pracowałem jako redaktor w Społecznym Instytucie Wydawniczym ZNAK, gdzie uczestniczyłem w takich projektach wydawniczych jak Zaginione królestwa Normana Daviesa, Berlin 1945. Upadek Antony'ego Beevora. Byłem redaktorem książek Dietera Schenka oraz Johannesa Sachslehnera.

Równolegle studiowałem komparatystykę na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie uczęszczałem ponadto na studia doktoranckie.

Realizowałem grant badawczy w ramach programu SYLFF oraz byłem stypendystą programu CLIOHRES.

Zainteresowania badawcze

Zajmuję się historią i kulturą Niderlandów w epoce nowożytnej. W szczególności interesuję się koncepcją oporu względem władcy, kalwińską publicystyką okresu De Opstand oraz związkami Kraju Nizin z Rzecząpospolitą.

Ponadto na przykładzie XVI-wiecznych druków ulotnych (historieprenten) prowadzę badania nad historią graficzną i historią miasta.

W 2014 roku rozpocząłem prace nad projektem dotyczącym historii środowiskowej dorzecza Skaldy w epoce nowożytnej.

Dydaktyka

Dla studiów licencjackich prowadzę konwersatoria z zakresu mikrohistorii (Mikrohistoria: życie w metropolii), historii codzienności (Historia codzienności: wiek XVI-XVII) oraz warsztatowe zajęcia praktyczne z technik pisania i prezentacji (Techniki pisania i prezentacji).

Dla studiów magisterskich prowadzę laboratorium poświęcone histrorii graficznej (Wojny religijne i niepokoje w XVI-wiecznej Europie w świetle źródeł ikonograficznych) oraz laboratorium projektowe przygotowujące do pracy w wydawnictwie (Projekt: książka).

Moje publikacje

Lista moich publikacji wraz z wybranymi tekstami dostępna jest na moim profilu na portalu ResearchGate.

Dyżury i kontakt

Dyżury

Ms Teams

środa 8.00-9.30

E-mail

rafal.szmytka@uj.edu.pl