dr hab. Tadeusz Czekalski

KONTAKT: tadeusz.czekalski@uj.edu.pl

 

Absolwent studiów historycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ (1991).

Praca doktorska "Albania w latach 1920-1924 - aparat państwowy i jego funkcjonowanie (obrona 1997).

Rozprawa habilitacyjna "Pogrobowcy Wielkiej Idei. Przemiany społeczne w Grecji w latach 1923-1940" (kolokwium habilitacyjne 2008).

Od 1992 pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendysta Fundacji Lanckorońskich z Brzezia i Fundacji Sasakawa Peace Foundation.

Członek Komisji Bałkanistyki przy oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Członek Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności.

Zainteresowania badawcze

Historia społeczno-religijna Półwyspu Bałkańskiego XIX-XX w. Albańczycy na Bałkanach w XX w. Życie codzienne w komunizmie, Europejska kultura kulinarna w XIX-XX w.

Dydaktyka w roku akademickim 2013/2014

Historia życia codziennego w Europie XIX-XX w. (seminarium magisterskie)
Historia społeczna Europy w XX w. - wykład
Europejska kultura kulinarna w XIX-XX w. - wykład
Współczesne stosunki międzynarodowe -  wykład
Kultura kulinarna Krakowa - zajęcia warsztatowe

Dyżury i kontakt

Dyżury

Ms Teams

środa 17.00-18.30

E-mail

tadeusz.czekalski@uj.edu.pl

Zobacz również