dr hab. Barbara Klich-Kluczewska

 

kontakt mailowybarbara.klich-kluczewska@uj.edu.pl

dyżury: MS TEAMS wtorki w godz. 11.15-12.15

 

Historyczka, pracuje w Zakładzie Antropologii Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się dziejami polskiego powojennego społeczeństwa w ujęciu kulturowym, w szczególności historią rodziny i życia prywatnego. Chę†nie wykorzystuje perspektywę mikrohistoryczną. W obszarze jej zainteresowań znajdują się historia kobiet i płci kulturowej, historia seksualności, historia dziecinstwa oraz biopolityka w Europie Środkowo-Wschodniej. Kieruje specjalnością antropologiczno-historyczną w Instytucie Historii UJ.

zob także:

https://orcid.org/0000-0002-0198-262X

PUBLIKACJE

Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956- 1989, KRAKÓW 2015

Tabu jest częścią życia każdej społeczności i nieustannie oddziałuje na rządzące nią normy, mając za zadanie – jak dowodziła Mary Douglas – redukcję wspólnotowego poczucia chaosu. Tabu było także integralną częścią doświadczenia życia w PRL, a studium wyobrażeń na temat tego, co nieakceptowane, niewygodne, budzące niesmak lub wstyd, pozwala nam zobaczyć dzisiaj lepiej praktyki postrzegane wtedy w kategoriach niepodważalnej społecznej normy. Losy „panien z dzieckiem” pokazują kolosalną siłę często szerszej niż nuklearna rodziny i jej przewagę nad jednostką w poststalinowskiej Polsce. Publiczne przepychanki w sprawie rozwodu dowodzą utrzymującego się napięcia pomiędzy pożądaniem nowoczesności i paraliżującym lękiem przed jego społecznymi konsekwencjami. Niezależnie jednak od tego, czy mowa o przerywaniu ciąży, biciu, rozwodach czy matkach samodzielnie wychowujących swoje dzieci, wszystkie wymienione wyżej mechanizmy o charakterze makrospołecznym i politycznym odcisnęły swoje piętno na osobistym doświadczeniu konkretnych osób, których świadectwa narracyjne, szeroko przywoływane w książce, wchodząc do dyskursu politycznego, eksperckiego i popkulturowego, odegrały ważną rolę w procesie negocjowania nowych granic między tym, co dopuszczalne, a tym, co nie uchodzi w polskiej rodzinie w PRL.

książka do pobrania: 

/documents/29141690/40426710/Rodzina_tabu_klich.pdf/a8cd8562-e258-4733-b0b6-398e90775efd

Recenzje zob.:

 1. Piotr Perkowski. Taboo and Communism:Review of Barbara Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce, 1956-1989. H-Poland, H-Net Reviews. October, 2017.
 2. tegoż, "Klio - Czasopismo Poświęcone dziejom Polski i Powszechnym", vol. 42: 2017, nr 3, s.256-261.
 3. Natalia Jarska, "Pamięć i Sprawiedliwość" 2017, [nr] 1, s. 585-592 
 4. Izabella Main, Wokół tabu i norm społecznych w rodzinach peerelowskich, "LUD" 101, s. 617-620. 
 5. Łukasz Włodarczyk, Czy tabu powinno być językiem?, "Historyka. Studia Metodologiczne" t. 47: 2017, s. 345-349.
 6. Ewelina Romańczuk, "Koło Historii" 2017, nr 21, s.178-180. 
 7. Katarzyna Stańczak- Wiślicz, "Aspasia. The International Yearbook of Central Eastern, and Southeastern European WOmen's and Gender History" t. 12: 2018.l​ 
 8. Agata Ignaciuk, « Barbara Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce, 1956-1989 [Famille, tabou et communisme en Pologne, 1956-1989]  », Clio. Femmes, Genre, Histoire [En ligne], 48 | 2018, mis en ligne le 01 février 2019, consulté le 20 mars 2019.  
 9. Dariusz Jarosz, "Almanach Historyczny" 2019, t.21, s. 369-376

Gołębnik. Historia miejsca, Kraków 2018

"Historia budynków przy ul. Gołębiej 14-20, stanowiących dziś główną siedzibę Wydziału Polonistyki UJ, jest fascynująca od samego początku i znakomicie obrazuje, niczym w pigułce, dzieje Krakowa. Teren, należący we wczesnej fazie lokacyjnej do gminy żydowskiej, zaczął zmieniać swą przynależność wraz z działalnością Akademii Krakowskiej. Przy bezimiennej ulicy, następnie zwanej Garncarską, zmienionej później na Gołębią znalazły pomieszczenie dwie bursy: Sysyniusza i Stamigielska, znakomite drukarnie Hieronima Wietora i Jana Januszowskiego, domy czynszowe, w których mieszkali różni skromni i bardziej znaczący lokatorzy (jak choćby Tadeusz Ajdukiewicz), czasowo mieścił się Konsulat Czechosłowacji, a przez dłuższy czas Instytut Techniczny. Wreszcie po I wojnie światowej gmachy sukcesywnie zaczęli przejmować filologowie z Uniwersytetu. W dwudziestoleciu międzywojennym pomieszczenie znalazło tutaj Studium Słowiańskie, a po II wojnie polonistyka i cz ęściowo inne filologie". (z rec. prof. W. Bałusa)

 

 

CURRICULUM VITAE                            

EDUCATION/ WORK EXPERIENCE

2018 habilitation, the thesis: Rodzina, tabu i komunizm w Polsce (1956-1989)[Family, taboo and communism in Poland, 1956- 1989], Kraków: Wydawnictwo LIBRON 2015  

Since 2010, the coordinator of the Anthropological History program, Institute of History, Jagiellonian University, Cracow 

Since 2006 Assistant Professor (Adjunct), Department of Anthropological History, Institute of History, Jagiellonian University, Cracow

2004-2006 Assistant, Institute of History, Jagiellonian University, Cracow, Poland

2004 PhD in history, Jagiellonian University, Cracow, Poland, doctoral thesis: „Private Life of Cracow People 1945 – 1989”

FIELDS OF RESEARCH:

anthropological and social history of modern East Central Europe, urban history, history of family, gender and sexuality, oral history, methodology of private life and everyday life

FELLOWSHIPS:

2019 Research Fellowship for Advanced Scholars, Imre Kertesz Kolleg Jena – 10 months

2017 Visiting Professor, Universitat Martin Luther Halle – 1 month

2012 and 2013: Visiting Fellow, the Center for Contemporary History (ZZF) Potsdam   - 4 months 

​​2009: Visiting Professor, University of Rochester NY, USA – Fall semester, course: Communism and Democracy in East Central Europe

​​2009: Visiting Fellow, Prague, project “Sozialistische Diktatur als Sinnwelt” (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam / Institute of Contemporary History of the ASCR, Prague) – 2 month

​​2006 Research Scholarship, Foundation of Brzezie Lanckorońskie, London – 1 month

 

INTERNATIONAL RESEARCH PROJECTS (PARTICIPATION OR COORDINATION)

2019-2023 COST PROJECT Who cares in Europe? 2019-2023, Management Commitee Member: 

 

2016—2018 Rooms for Maneuver in State Socialism. Between Adaptation and Experiment, Narodowe Centrum Nauki – program BEETHOVEN, principal investigators: prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, Warsaw University and prof. Claudia Kraft, Siegen University - member of the research group

2016—2018 Historia gender jako przedmiot wiedzy: teoretyczne ramy i praktyka badawcza polskich studiów nad przeszłości kobiet na tle międzynarodowym [Gender history as a subject of knowledge: theoretical frames and research practice of studies on women’s past in Poland in international context], Narodowe Centrum Nauki, program OPUS,  principal investigators- dr Dobrochna Kałwa,Warsaw University – member of research group 

​​2014—2019 Utopische Gemeinschaften. Ideen – Realisierungsversuche – Nachwirkung (19. und 20. Jahrhundert), PD Dr. Dietlind Hüchtker, GZWO Universitat Liptzig – member of research group

​​2013—2014 Arbeit – Liebe – Gewalt. Ländliche Gesellschaften in epochenübergreifender Perspektive, PD Dr. Dietlind Hüchtker , GZWO, Universitat Liptzig - member of research group

​​2013—2016Historia kobiet w Polsce 1945 – 1989, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, principal investigators- dr Katarzyna Stańczak–Wiślicz, Instytut Badań Literackich (2013-2016) – member of the research group 

​​2012—2013 "Transformation of Central European Cities in Historical Development (Kosice, Miskolc, Opava, Krakow)” - Polish coordinator of the project

​​2011—2014: "Physical Violence and State Legitimacy in Late Socialism" the international joint research project coordinated by the Center for Contemporary History (ZZF) Potsdam - www.physicalviolence.eu- post-doc fellow 

​​2005—2010: CLIOHRES.net (Creating Links and Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of Growing Europe), Thematic Work Group – Frontiers and Identities, 6 Framework Program EU, Network of Excellence) – Polish coordinator 2007- 2010

​​2008—2013: Research grant, National Science Centre: „Tabu obyczajowe w Polsce i Czechosłowacji (1956-1980). Studium porównawcze” [The Social Taboo in Poland and Czechoslovakia, 1956- 1980. Comparative study] - the coordinator 

 

LISTA PUBLIKACJI 

BOOKS:

 1. (2018) Gołębnik. Historia miejsca,Kraków: Księgarnia Akademicka.

 2. (2015) Rodzina, tabu i komunizm w Polsce (1956-1989)[Family, taboo and communism in Poland, 1956- 1989], Kraków: Wydawnictwo LIBRON. 

 3. (2005) Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie1945-198[Through the keyhole. Private life in Krakow, 1945- 1989], WydawnictwoTRIO Warszawa.

 4. (2012) From mentalités to anthropological history. Theory and methods,red. B. Klich-Kluczewska and D. Kałwa, Historia Iagiellonica Kraków. 

 5. (2006) Międzysierpniemagrudniem.SolidarnośćwKrakowieiMałopolscew latach1980-1981,red. T.Gąsowski,B.Klich- Kluczewska,J.Mierzwa, Kraków 2006.

ARTICLES:

 1. (2018), Z daleka od sierocińca. Nieformalne adopcje i rodzinne domy dziecka w systemie opieki nad dzieckiem w PRL, „Przegląd Historyczny“ t. CIX, 2018, zesz. 4, s. 819- 841.

 2. (2017), Biopolitics and (non-)modernity. Population micro-policy, expert knowledge and family in late-communist Poland,„Acta Poloniae Historica” 115: Multiple Modernities of State Socialism, s. 151-174.

 3. (2017)Goodbye Communism, Hello Remembrance. Historical Paradigms and the Institute of National Remembrance in Poland, in: Faces of the Agent: Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration with the Communist Regimes, eds. P. Apor, S. Horvath, Anthem Press.

 4. (2015)Młodzież, seks, cenzorzy i ludzie. O debacie wokół filmu „Seksolatki”,[w:] Kultura popularna w Polsce w latach 1944-1989. Między projektem ideologicznym a kontestacją, red. K. Stańczak- Wiślicz, Warszawa IBL, s.130-149.

 5. (2015) Luksus z ZSRR i NRD? Aparaty i sprzęt fotograficzny jako przedmiot oficjalnej i czarnorynkowej wymiany handlowej w PRL, w: Sdielano w SSSR.  Radzieckie aparaty fotograficzne w Polsce, red. M. Maszczak, Muzeum Historii Fotografii Kraków, s.12-47.  

 6. (2014) W tym domu panuje strach. Kultura przemocy i porządek płci w Polsce późnego komunizmu, “Rocznik Antropologii Historii” t. 4, z.2 (7), s.165- 179.

 7. (2014), Continuities and discontinuities.Educational program of The Planned Parenthood Association in Krakow, “Mesto a dejiny”, z.1, s. 81-92.       

 8. (2012) Taboo as a useful category in historical analysis,in: From mentalités to anthropological history. Theory and methods,red. B. Klich-Kluczewska and D. Kałwa, Historia Iagiellonica Kraków, s. 49-62.

 9. (2012) Mentalités on the edge. Some reflections on ‘anthropological history’ in Poland,in: From mentalités to anthropological history. Theory and methods,red. B. Klich-Kluczewska and D. Kałwa, Historia Iagiellonica Kraków, s. 7-12.(co- author D. Kałwa, mój udział procentowy szacuję na 50%.)

 10. (2012) Making up for the losses of war: Reproduction politics in Postwar Poland,in: Women and Men at War: A Gender Perspective on World War II and its Aftermath in Central and Eastern Europe; eds. R.Leiserowitz and M. Röger, fibre Verlag- Osnabrück, s. 307-328.

 11. (2012) Przypadek Marii spod Bochni. Próba analizy mikrohistorycznej procesu o aborcję z 1949 roku;„Rocznik Antropologii Historii” T. 2; s. 195-209.

 12. (2011),Codzienność peryferyjna. Pamięć o PRL mieszkańców Ustronia – studium przypadku,“ KontekstyPolska Sztuka Ludowa” t. LXV,nr1(292), p. 57-64. (z D. Kałwą) 

 13. (2010) Rediscovering Ourselves.  Frontiers  and Identities  in  Polish Historiographyof the 19th and 20th Century(1989-2005),in: Being a HistorianOpportunitiesandResponsibilitiesPastandPresent,Pisa, p. 67-80. (z O. Seweryn,mój udział procentowy szacuję na 50%)

 14. (2009) SocialPolicyand SocialPracticein PeoplesRepublicof Poland,in: Social Policyand State Socialism,ed.S. Hering,BarbarBudrich, p.161-174. 

 15. (2009) Nowa Huta. Skąd przychodzimy, [w:] Moja Nowa Huta. Katalog wystawy, red. K. Jurewicz, Muzeum Historyczne m. Krakowa, Kraków, s. 7-27.

 16. (2009) Antropologia   historyczna.   Historia  bardziej  ludzka,   „WiadomościHistoryczne”t. 52: 2009, nr6, s.45-47

 17. (2009) Wojennerozdzielenie,czyliprywatnahistoriaIwojnyświatowej,[w:] Wojenne  rozstania.  Katalog  wystawy, Warszawa: Muzeum Historii Polski, s.11-25 (z D.Kałwa, mój udział procentowy szacuję na 50%)

 18. (2008) Pamięćo konfederacjibarskiejwPRL. Próbarekonesansu,Zeszytspiskosądeckie”t.3 : 2008, s.95-101. 

 19. (2008) PublicSpace/PrivatePlaces withintheCity,in:Frontiers andIdentitiesCities,Regions,Nations,ed.Luďa Klusáková,Pisa 2008, p. 17-32.              

 20. (2007) Historia,którazasnęła.Film jako źródłodo badań historiiobyczajóww PRL,[w:] Alternatywyhistoryczne.Dziejezwyczajnychkobietimężczyzn,red. D. Kałwa, Przemyśl2007, s. 189-195.

 21. (2006)Citizenship in Galicia at the turn of 19thand20thcentury.TheTactic Game?, in:  Citizenship in Historical Perspective, ed. K. IsaacG. Hálfdanarson,Pisa2006, p.181-188. 

 22. (2006),  UnzüchtigerRealsozialismus.Prostitutionin derVolksrepublikPolen, „Osteuropa”T.6: MythosEuropa. Prostitution,Migration, Frauenhandel, p. 303-317.

 23. (2005) Historia   życia   prywatnego  z  perspektywy   źródeł  publicznych,[w:] Rodzina– prywatność -intymność.Dziejerodziny polskiejw kontekście europejskim,  red. A. Żarnowska,  A.  Walaszek, D. Kałwa, Warszawa 2005, s.173-181. 

 24. (2004)Droga   do  małżstwa   w  powojennym   Krakowie,[w:]   Kobieta   i małżeństwo.Społeczno- kulturoweaspektyseksualności.Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska,A. Szwarc, Warszawa2004,s.263-284.

 25. (2001) W  poszukiwaniu  nowych  dróg badawczych „małej historii”. Historiażyciaprywatnego, “Historyka”R: 31 (2001),s.79-90.

 26. (2000) Symbolikareligijnaw ikonografiilat1860-1864w zaborzerosyjskim, “ZeszytyNaukowe UJ”,R: 2000, PraceHistoryczne,z.127,s.73-88.​

REVIEWS: 

 1. (2016) rec. A. Kościańska, Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce [Gender, Pleasure and Violence. The Construction of Expert Knowledge of Sexuality in Poland],Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2014, pp. 270, „Aspasia.The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History“ t. 10: 2016, s.201-203.

 2. (2016) rec. Constantin Iordachi, Arnd Bauerkämper (ed.): The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements, Budapest - New York 2014, w: https://www.pol-int.org/pl/node/837#r5457

 3. (2015) O seksualności i tworzeniu wiedzy (A. Kościańska, Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce,Warszawa 2014, ss. 270), „Rocznik Antropologii Historii“, vol.2, s. 287-294 (z K. Stańczak- Wiślicz)

 4. (2015) rec. M. Fidelis, Women, Communism, and Industrailization in Postwar Poland, Cambridge University Press 2010, „Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History“ , p. 162-164. 

 5. (2014) rec. And They Lived Happily Ever After. Norms and Everyday Practices of Family and Parenthood in Russia and Central Europe, eds. Helene Carlbäck, Yulia Gradskova and Zhanna Kravchenko, Central European University Press, Budapest – New York 2012, „Studia Historyczne“, s. 423-426.

 6. (2013) rec. S. Fitzpatrick, Życie codzienne pod rządami Stalina. Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku, Kraków 2012, „Rocznik Antropologii Historii” T. 3, z. 2, s. 340-343. 

 7. (2002)rec.  Miastonapocztówce.Poznańnatleporównawczym,red.R.Jaworski,W.Molik,  Poznań1999, „Studia Historyczne”2002, z.2, s. 229-231.

 8. (2000) rec. Historia życia  prywatnego,  T.4:  Od  rewolucji  francuskiej do I wojnświatowej,red.M.Perrot,Wrocław-Warszawa-Kraków1999,Studia Historyczne”R.43, z.4 (171)s.730-732.

 9. (1997) rec. I. Czamańska, Mołdawiai WołoszczyznawobecPolski,Węgier i TurcjiwXIVIXVwieku,Poznań1996,Proglas.PismoTowarzystwa PrzyjaciółEuropy Środkowo-Wschodniej”,Nr7, September

 

EXIBITION CATALOGUES:

 1. (2011) Is War Men’s Business? Fates of Women in Occupied Kraków. Exhibition catalogue, Muzeum Historyczne m. Krakowa, Kraków, ss. 106 (wraz z A. Czocher, D. Kałwa, B. Łabno)

 2. (2009) Wojenne  rozstania.  Katalog  wystawy, Warszawa: Muzeum Historii Polski. (wraz z D.Kałwa)

 

SELECTED CONFERENCE PAPERS:

2019,  Annual Conference, Fearing for the Nation: Biopolitics in Central and Eastern Europe in the 20th Century, 13. - 14. June 2019; Imre Kertész Kolleg Jena, key note speaker

 http://www.imre-kertesz-kolleg.unijena.de/fileadmin/editorial/activities/conference_and_workshops/Annual_Conference_2019_Programme.pdf

2019, Beyond 1989: Childhood and Youth in Times of Political Transformation in the 20th Century: 5-7 czerwca 2019 r., CEU Budapeszt https://ias.ceu.edu/events/2019-06-05/beyond-1989-childhood-and-youth-times-political-transformation-20th-century-​

2019, Author workshop: „Space – Mediascapes/ Translating – Materiality: Rural Societies in the Making“, University of Vienna May, 23–24 2019 https://www.leibniz-gwzo.de/sites/default/files/dateien/Konf_19_KI_Space-Mediascapes.pdf​

2019, An Era of Value Change. The Seventies in Europe, London, German Historical Institute of London, 14.03.2019 - 16.03.2019, https://www.hsozkult.de/event/id/termine-39214

 • 2018, Far from Children’s Home. Orphans, Family–based Care and the Question of Individual Agency in People’s Republic of Poland, conference “Room for Manoeuvre in State Socialism”, Warsaw University, German Historical institute, Siegen University - Warsaw 22- 23.11.2018

 • 2018,All quiet in Central East? Working with gender on the history of postwar Polish societyImpacts of Gender Discourse on Polish Politics, Society and Culture: Comparative Perspectives, UCL School of Slavonic and East European Studies, London 11-12.06. 2018

 • 2017,Socialist Modernity and Married Couples in Crisis: Public Debate on Divorce, Private Tactics and Gender Policy in Communist Poland”, Sixth World Congress on Polish Studies Co-Organized by The Polish Institute of Arts & Sciences of America, The Polish Academy of Arts and Sciences  and The University of Gdańsk , Kraków 16-18.06.2017

 • 2017, Between production of knowledge and social activism. Female sociologists in post-war Poland,  conference: Homo academica? Gender and gender order within academic cultures of Central and Eastern Europe in the 19th and 20th century, 19–21 April 2017,, Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa ( z K. Stańczak- Wiślicz)

 • 2015, The Great Expectations.Concepts of Urban Life and Everyday Practices of Newcomers in Nowa Huta, CISH’s XXIInd International Congress of Historical Sciences, panel:  Urban Villagers: everyday life, leisure and socialist cities, Chiny - Jinan

 • 2015,Domestic violence, rural culture and communism. The microhistorical approach, conference: Work – Love – Violence. Rural Societies and New Research Perspectives, Leipzig,  Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO)- Universität Leipzig.

 • 2014, The border, marginalization processes and the research on sexual violence of the wartimes.  The case of Upper Silesia (1945-1946), workshop:Sexual Violence in Central and Eastern Europe 1939-46. Incidents, Sources, and Politics, Warszawa: Niemiecki Instytut Historyczny.

 • 2014, The Culture of Violence, Socialist Modernity and Biopolitics. Domestic Violence in People’s Poland of 1970s and 1980s, conference: Physical Violence in Late Socialism, Berlin: Humboldt University.

 • 2014, “That is a House of Fears”. Women and Their Experience of Violence in Postwar Poland, conference:Biopower and Physical Violence: Embodied Experiences in Communist Europe,Potsdam:  Zentrum für Zeithistorische Forschung.

 • 2013, The Discourse on Polish Post-War Society by Institute of Polish Remembrance, conference:  Memory of Everyday Collaboration with the Communist Regimes in Eastern Europe, Budapest:  Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences and European Network Remembrance and Solidarity, Polish Institute in Budapest.

 • 2013,Taboo Politics and the Censorship Question in late Socialism Poland, conference: „Colloque international/ An international Conference « Puissance(s) publique(s) et censure(s), de l’époque moderne à nos jours »/Public authorities and censorship, 16th-21rst Centuries”Bourdeax: Archives Départementales de la Gironde.

 • 2012, Abortion, Fertility Policy and Taboo in Post- war Poland,Polish Studies Symposium: Gender and Sexuality in East-Central European History, Chicago: University of Ilinnois. 

 • 2012, Breaking the Taboo of Domestic Violence in East Central Europe in Late Socialism, CSEEES- Convention of  Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies , Nowy Orlean LA, USA.

 • 2011, Conflicting Conceptions of the Role of Women in Postwar Poland: Work Life, Motherhood, Abortion (1945-1956), conference:  Dynamization of Gender Roles in Wartime: World War II and its Aftermath in Eastern Europe, Warszawa: Niemiecki Instytut Historyczny.

 • 2010, Private life in Poland under communism. Imprisoned in shelter?, conference:  Update! Perspektiven der Zeitgeschichte. Zeitgeschichtetage 2010, sesja: "Everyday life in the communist bloc: towards a (post-)totalitarian understanding of communist dictatorships", Universität Wien, Institut fur Zeitgeschichte.

 • 2006, Searching for Ideal Couple. Promoted models of Engagement and Marrying in Polish People’s Republic 1945-1989, conference: Socialists and marriage,Paryż:L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Social.

 • 2005, Childhood in occupied city. Comparative study of Warsaw and Krakowconference:  European Cities during the World War II. The everyday life in an occupied city - Prague 1939 – 1945 in the European comparison; Praga: Archive of the Capital city of Prague, the Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Düsseldorf and Charles University.     

 • 2005, Frontiers and identities in Polish Historiography of 19thand 20thcentury,conference:  Frontiers and Identities: mapping the research area”, Praga: CLIOHRES Thematic Work Group- “Frontiers and Identities”, Charles University.