Wyjazdy studentów antropologii historycznej do Belgii

Nieprzerwanie od 2015 roku Zakład Antropologii Historycznej organizuje wyjazdy naukowe do Belgii, w których udział biorą studenci uczestniczący w prowadzonych przez dr. Rafała Szmytkę kursach dotyczących mikrohistorii w epoce nowożytnej. Odbywają się one w ścisłej współpracy z Universiteit Antwerpen, a w szczególności z profesorem Guido Marnefem.

Wyjazdy te realizują dwa zasadnicze cele: 
1. rozwijają wyniesioną z zajęć w Polsce wiedzę o historii miasta i wprowadzają ją w bezpośredni kontekst przedmiotu rozważań; 
2. 
studenci biorą udział w międzynarodowym sympozjum odbywającym się na Universiteit Antwerpen poświęconym wybranym aspektom historii miejskiej. Stronę belgijską reprezentują studenci realizujący kurs prowadzony przez prof. Guido Marnefa pt.: Cultuurgeschiedenis: Nieuwe Tijd.

23 kwietnia 2015 roku warsztaty i sympozjum odbyły się pt.: Urban history: myths and cliches in the history of Antwerp in the times of Reformation and Catholic Revival, natomiast 25 kwietnia 2016 roku przedmiotem dyskusji był ikonoklazm i tzw. rok cudów: Hedge preachings and the Beeldenstorm in popular culture. 450 anniversary of the Wonder Year. Z kolei ostatnie spotkanie, jakie miało miejsce 27 kwietnia 2017 roku, koncentrowało się na zagadnieniach radosnych wjazdów do miast Księstwa Brabancji: Joyous Entries to the cities of Brabant in the early modern period. Continuity or discontinuity of a medieval tradition?

Udział w anglojęzycznym sympozjum wymaga od jego uczestników uprzedniego przygotowania: odpowiednio wcześniej studenci z Antwerpii i Krakowa otrzymują tę samą literaturę, teksty źródłowe oraz listę zagadnień. Przed wspólnymi warsztatami tworzą kilkuosobowe grupy, które przygotowują się do dyskusji w ramach jednego z „podtematów”. Samo sympozjum składa się z dwóch części: warsztatowej, podczas której małe grupy polskie łączą się z ze swoimi belgijskimi odpowiednikami i dyskutują w obrębie danego „podtematu” oraz z otwartej sesji plenarnej, podczas której grupy zadaniowe prezentują wyniki swoich prac. Wówczas też odbywa się generalna dyskusja.

Ideą współpracy z Universiteit Antwerpen jest stworzenie w przyszłości wspólnego polsko-belgijskiego kursu w zakresie historii kultury i historii miejskiej, który zwiększałby szanse na mobilność studentów. Do tej pory wyjazdy kończyły się dużym sukcesem. Udział w nich oraz konfrontacja z belgijskimi koleżankami i kolegami podczas sympozjum przekonały polskich oraz belgijskich studentów i studentki o ich własnej wartości, zachęciły do podejmowania dalszych wyzwań i nauczyły ciekawości świata.

Ponadto, podczas każdego z wyjazdów organizowane są spotkania z ekspertami w dziedzinach związanych z tematyką warsztatów: w 2015 roku odbył się w Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (oddział belgijskiej biblioteki narodowej) pokaz specjalny starych druków, który przygotował Steven Van Impe, kierownik działu starych druków i manuskryptów; w 2016 uczestnicy wyjazdu zwiedzili Flandrię Zachodnią oraz Westhoek, w których rozpoczął się ruch obrazoburczy w 1566 roku oraz wysłuchali wykładu prof. Guido Marnefa, specjalisty w dziedzinie Reformacji w Krajach Nizinnych; w 2017 roku w ramach podróży do Belgii odbyła się także jednodniowa wycieczka do Holandii, gdzie głównym celem było spotkanie z Rosalie van Gulick, kuratorką sztuki niderlandzkiej i członkinią CODART-u, która zaprezentowała w autorskim wykładzie kolekcję Het Mauritshuis. Ponadto, dzięki uprzejmości OCMW Antwerpen a w szczególności kuratorów Daniela Christiaensa i Dirka Kinta uczestnicy wyjazdu mogli zapoznać się ze sposobem funkcjonowania systemu opieki społecznej w nowożytnej Antwerpii oraz zwiedzić pod przewodnictwem Dirka Kinta wystawę w Het Maagdenhuis (dawny sierociniec dla dziewcząt). W takim kształcie wyjazdy te wpisują się w ramy renesansowej peregrinatio academica – podróży kształtującej osobowość i otwierającej na wielokulturowy charakter Starego Kontynentu.

Wraz z prof. Guido Marnefem chcielibyśmy kontynuować tę współpracę i doprowadzić do dwóch spotkań seminaryjnych rocznie – jednego w Belgii i jednego w Polsce.

 

Cele wyjazdu:

- zwiększenie mobilności studentów;
- przełamywanie stereotypicznego postrzegania krajów Starej i Nowej Europy;
- przeniesienie wiedzy teoretycznej wyniesionej z sal uniwersytetu w przestrzeń miejską;
- podniesienie umiejętności prowadzenia rzeczowej dyskusji;
- podniesienie indywidualnych zdolności interpersonalnych;
- nabranie pewności siebie;
- stosowanie języka angielskiego w merytorycznej dyskusji.

Wyjazdy w liczbach:

liczba uczestników: 10-15 studentów antropologii historycznej;
l
iczba uczestników warsztatów: 25-30 osób;
liczba dni: 5-7;
łącznie w wyjazdach wzięło udział niemal 30 studentów Instytutu Historii UJ.

1 /image/image_gallery?uuid=98eff5b6-d0d3-4deb-bdab-87475b607615&groupId=29141690 1632 918 Rafał Szmytka Polsko-belgijskie warsztaty na Universiteit Antwerpen. 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=f63510dd-fdec-44b3-945d-8bca71a7af0a&groupId=29141690 800 450 Rafał Szmytka Spotkania z ekspertami. 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=43d018c2-b4bf-4ebc-a45c-1ca8b0ebc42b&groupId=29141690 800 450 Rafał Szmytka Poznawanie miasta i jego kultury od środka. 4 2

Rekomendacja Samorządu Studentów Uniwersytetu w Antwerpii