Program specjalizacji antropologia historyczna dla SUM w roku akademickim 2013/2014

I ROK

H2.13.1 dr hab. Zbigniew Libera, prof. UJ, Od kultury wysokiej do popularnej. Teoria i praktyka
(30 godzin, wykład, II semestr). (3 ECTS)

H2.13.2 mgr Marcin Jarząbek, Historyk w przestrzeni miejskiej. Analiza zjawisk kulturowych /zajęcia terenowe/
(30 godzin, konwersatorium, II semestr, 2 grupy). (6 ECTS)

H2.13.3 dr hab. Konrad Wnęk, Historyk w przestrzeni wirtualnej. Zasoby internetowe i oprogra­mowanie w warsztacie historii kulturowej
(3 grupy, 30 godzin, laboratorium, I semestr) (limit 16 osób). (5 ECTS)

 

Stereotypy i wyobrażenia społeczne w świetle źródeł historycznych, 30 godzin, laboratorium źródłoznawcze (do wyboru),
(3 grupy, limit 14 osób na grupę). (7 ECTS):

H2.13.4a dr Vitaliy Nagirnyy, Europa Wschodnia w opinii polskiej okresu średniowiecza i wczesnej nowożytności (XI – połowa XVII w.) (I semestr).

H2.13.4b dr Rafał Szmytka, Wojny religijne i niepokoje w XVI-wiecznej Europie w świetle źródeł ikonograficznych (I semestr).

H2.13.4c dr Tomasz Pudłocki, Stereotypy i wyobrażenia społeczne w galicyjskiej prasie XIX wieku (I semestr).

 

II ROK

H2.13.5 Historyk wobec wyzwań współczesności: przemoc, tabu wykluczenie

prof. dr hab. Andrzej Chwalba, Doświadczenia obu wojen światowych
(2 grupy, 30 godzin, II semestr). (4 ECTS)

H2.13.6 Klasa, rasa, płeć… Kategorie socjologiczne w badaniach historycznych dr Barbara Klich-Kluczewska, Gender history czy historia kobiet?
(2 grupy, 30 godzin, II semestr). (4 ECTS)

 

Ciało jako przedmiot badań antropologiczno-historycznych
(zajęcia źródłoznawcze, 2 grupy do wyboru, II semestr) (7 ECTS):

H2.13.7a dr Barbara Klich-Kluczewska, Śmierć i rytuały pogrzebowe w kulturze polskiej XX wieku. Projekt dokumentacyjny.
(II semestr 30 godzin)

H2.13.7b Dr Bartłomiej Gapiński, Historia starości.
(II semestr 30 godzin)

 

H2.13.8 dr Rafał Szmytka, Projekt: książka (2 grupy, 30 godzin, I semestr). (6 ECTS)