Program specjalności antropologia historyczna dla studiów licencjackich w roku akademickim 2013/2014

I ROK

Wykłady:

H.1.10.1 prof. dr hab. Jacek Widomski, Historia filozofii
(30 godzin, II semestr). (3 ECTS)

H.1.10.2 dr hab. Marcin Brocki, Antropologia
(30 godzin, I semestr). (3 ECTS)

H.1.10.3 prof. dr hab. Krzysztof Zamorski, Historia antropologii historycznej
(30 godzin, II semestr). (2 ECTS)

 

Konwersatoria:

H.1.10.4 dr Barbara Klich-Kluczewska, Wstęp do antropologii historycznej
(2 grupy, 30 godzin, I semestr). (3 ECTS)

H.1.10.5 mgr Łukasz Sochacki, Vademecum antropologa
(2 grupy, 30 godzin, II semestr). (2 ECTS)

Historia codzienności do wyboru jedne zajęcia
(30 godzin, II semestr) (2 ECTS):

H.1.10.6a dr Wiktor Szymborski, Historia codzienności w średniowieczu: Miasta, wsie, zamki i dwór papieski. Zmagania z czasem i przestrzenią na przykładzie średniowiecznych wędrowców.

H.1.10.6b dr Rafał Szmytka, Historia codzienności: wiek XVI-XVII.

H.1.10.6c mgr Marcin Jarząbek, Historia codzienności: wiek XIX i XX.

 

II ROK

Wykłady:

H.1.10.7 prof. dr hab. Mariusz Markiewicz, prof. dr hab. Andrzej Chwalba, Historia władzy
(30 godzin /10+20/, II semestr). (3 ECTS)

H.1.10.8 dr hab. Tadeusz Czekalski, Kulturoznawstwo: Europejska kultura kulinarna w XIX-XX w
(30 godzin, II semestr). (2 ECTS)

H.1.10.9 dr Andrzej Synowiec, Wprowadzenie do socjologii
(30 godzin, I semestr). (1 ECTS)

 

Konwersatoria:

H.1.10.10 mgr Marcin Jarząbek, Historia mówiona
(2 grupy, 30 godzin, I semestr). (3 ECTS)

H.1.10.11 dr Rafał Szmytka, Techniki pisania i prezentacji
(2 grupy, 30 godzin, II semestr). (4 ECTS)

H.1.10.11a dr Barbara Klich-Kluczewska, Historia i media
(4 ECTS) (zajęcia  realizowane w postaci projektów studenckich)

 

III ROK

Wykłady:

H.1.10.12 dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Historia wizualna
(30 godzin, II semestr). (4 ECTS)

H.1.10.13 Humanistyka, kultura, społeczeństwo
(30 godz. I lub II semestr) (Wybór z oferty wykładów na Uniwersytecie)

 

Konwersatoria:

Historia prywatności do wyboru jedne zajęcia
(30 godzin, II semestr) (4 ECTS):

H.1.10.14a dr Katarzyna Kuras, Publiczne, prywatne, intymne w czasach nowożytnych.

H.1.10.14b dr Rafał Szmytka, Reprezentacja historii w literaturze.   Prywatność, autobiografityka, nowy historycyzm

 

H.1.10.15 mgr Marcin Jarząbek, Historia i pamięć
(1 grupa, 30 godz. I semestr). (4 ECTS)

Mikrohistoria do wyboru, limit 15-30 osób na grupę
(30 godz. I semestr) (4 ECTS):

H.1.10.16a dr Rafał Szmytka, Mikrohistoria: Życie w metropolii.

H.1.10.16b mgr Dominika Jasiak, Mikrohistoria: Poszukiwanie w XIX i XX-wiecznych źródłach tego co szczegółowe i specyficzne