SPECJALNOŚĆ ANTROPOLOGIA HISTORYCZNA

SPECJALNOŚĆ ANTROPOLOGIA HISTORYCZNA

ANTROPOLOGIA HISTORYCZNA lub HISTORIA KULTUROWA to dziś ważna subdyscyplina historiografii, która dla badania przemian społeczno- kulturowych wykorzystuje narzędzia i kategorie charakterystyczne dla nauk humanistycznych (antropologii kulturowej czy kulturoznawstwa) oraz nauk społecznych.  

To specjalność dla przyszłych historyków, którzy:

1. interesują się historią widzianą z perspektywy człowieka i historią kulturową: zapraszamy na zajęcia poświęcone historii codzienności, historii prywatności i mikrohistorii.

2. nie boją się interdyscyplinarności: oferujemy wykłady z historii filozofii, historii antropologii historycznej oraz zajęcia wprowadzające do antropologii kulturowej prowadzone przez specjalistów z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Ponadto proponujemy zajęcia z historii ciała i cielesności oraz dziejów kultury kulinarnej.

3. lubią ludzi i cenią sobie kontakt z drugim człowiekiem: rozmawiać potrafi każdy. Ale rozmawiać tak, by wywiad był ciekawym źródłem historycznym, to już niemała sztuka. Sztuka rozmowy  o przeszłości jest tematem ukierunkowanych na praktykę zajęć wprowadzających do historii mówionej (oral history).

4. dobrze piszą i chcą rozwinąć tę umiejętność tak, by w przyszłości stanowiła ona podstawę (lub istotę)  ich pracy zawodowej: szlifowanie własnego pióra oraz poznanie  różnych form pisarskich to podstawowe cele zajęć „Techniki pisania i prezentacji". Ponadto oferujemy indywidualną ścieżkę rozwoju warsztatu pisarskiego historyka ( począwszy od roku akademickiego 2014/2015), która wymaga realizacji różnego typu zadań pisarskich na kolejnych etapach studiów. W ten sposóļ powstanie teczka (plik) z  Państwa dorobkiem, który pozwoli śledzić na bieżąco postępy i eliminować błędy.

5. są ciekawi różnych form obecności historii we współczesnym świecie: Specjalność przygotowuje m.in. do analizy obecności historii we współczesnym świecie, czemu służą m.in. zajęcia z zakresu historii wizualnej oraz kurs poświęcony pamięci.

Absolwenci kierunku Antropologia historyczna są przygotowani do pracy w instytucjach kultury różnego szczebla /m.in. muzeach historycznych, centrach kultury/ zajmujących się problematyką dziedzictwa; organizacjach samorządowych i społecznych skoncentrowanych na programach uczenia się przez całe życie, a także wydawnictwach oraz oddziałach wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych instytucji kultury.W związku z tym studenci realizują praktyki w instytucjach kultury, wydawnictwach oraz muzeach. W ramach umów stałych można realizować praktyki i staże w Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum Armii Krajowej.